WordPress databasfel: [CREATE command denied to user 'wrdprs@m167717'@'172.22.223.91' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Michel är som massör lyhörd för din kropp och som känner av vad just du behöver | Michels Massage
Michels Massage - logotype

Michel är som massör lyhörd för din kropp och som känner av vad just du behöver

Michel är diplomerad massör och har bland annat arbetat vid Håstens simhall där många lärt känna honom och fått känna av en massage som ger lite mer långvarig verkan. Michel garanterar att man blir nöjd med behandlingen.

Välkommen att boka tid hos Michel’s massage. Tidsbokning sker enklast genom “Boka Direkt” som du når via knappen nedan. Där ser du lediga tider, priser och all annan relevant information.

Boka nu