WordPress databasfel: [CREATE command denied to user 'wrdprs@m167717'@'172.22.223.91' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Frekvens | Michels Massage
Michels Massage - logotype

Frekvens

Eftersom massage kan användas i olika syfte kan det vara olika hur ofta det behövs.

Man kan gå på massage regelbundet för att underhålla kroppen och på så sätt undvika eller minska smärta. I vissa fall räcker det med en behandling och ibland kan det behövas ett par behandlingar innan man känner sig bra.

Bästa resultat märks dock vid upprepad och regelbunden behandling. Massage rekommenderas 1-2ggr/mån för välbefinnandet. Regelbunden massage håller borta trötthet och smärta. Du blir lugnare, rörligare och smidigare i kroppen.

Välkommen att boka tid hos Michel’s massage. Tidsbokning sker enklast genom “Boka Direkt” som du når via knappen nedan. Där ser du lediga tider, priser och all annan relevant information.

Boka nu